Home » Καρδιακά βλαστοκύτταρα θα μπορούσαν να θεραπεύσουν την νόσο του Crohn

Καρδιακά βλαστοκύτταρα θα μπορούσαν να θεραπεύσουν την νόσο του Crohn

by Nikos Kokkorakis

Επιστήμονες από το Νοσοκομείο Παίδων Ann & Robert H. Lurie στο Σικάγο (ΗΠΑ) ενέχυσαν νεογνικά καρδιακά μεσεγχυματικά κύτταρα (neonatal cardiac-derived mesenchymal stem cells/ nMSCs) απευθείας στις φλεγμένουσες βλάβες σε ένα μοντέλο ποντικού της νόσου Crohn (Crohn’s disease/ CD) (‘SAMP’ model). Η ρηξικεύλευθη μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Advanced Therapeutics” και μπορεί να ανοίξει νέες θεραπευτικές επιλογές για την καταστρεπτική ασθένεια. Η CD χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονή και βλάβες στην πεπτική (gastrointestinal/ GI) οδό. Ενώ ολόκληρη η πεπτική οδός μπορεί να κάνει φλεγμονή το τελικό τμήμα του λεπτού εντέρου, γνωστό και ως ειλεός είναι συχνά το πιο έντονα προσβαλλόμενο με βλάβες ή εστίες της CD. Ασθενείς που υποφέρουν από αυτή την κατάσταση πιθανόν να έχουν σοβαρή διάρροια, κοιλιακό πόνο, απώλεια βάρους, δυσθρεψία και άλλα εξουθενωτικά συμπτώματα που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους.

Ανοσοτροποποιητές, θεραπευτικά σχήματα ανοσοκαταστολής, κορτικοστεροειδή και αμινοσαλικυλικά αποτελούν κάποιες από τις θεραπευτικές επιλογές για CD. Δυστυχώς, τέτοια θεραπευτικά σχήματα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες και απευαισθητοποίηση στους ασθενείς. Οι επιστήμονες ερευνούν για νέες προσεγγίσεις, όπως είναι η κυτταρικές θεραπείες. Σε ζωικά μοντέλα του εμφράγματος του μυοκαρδίου, η ομάδα των επιστημόνων έδειξε προηγουμένως ότι  τα nMSCs βελτιώνουν την ανάκτηση της καρδιακής λειτουργίας και την ανοσοκυτταρική ρύθμιση. Οι επιστήμονες αυτοί επικεντρώθηκαν σε ένα προκλινικό μοντέλο της παρόμοιας με το CD ειλεΐτιδας χρησιμοποιώντας ως πηγή νεογνικό καρδιακό ιστό προερχόμενο από βιοψίες, δείχνοντας τη μεγάλη πιθανότητα τα προερχόμενα από την καρδιά nMSCs να έχουν ευεργετική επίδραση στις βλάβες που παρατηρούνται στο CD.

Νεογνικά μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα που προέρχονται από την καρδιά έχουν χρησιμοποιηθεί σε μια κλινική δοκιμή για την αποκατάσταση μιας τραυματισμένης καρδιάς, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που αυτά τα πολυδύναμα κύτταρα μελετώνται σε ένα μοντέλο φλεγμονώδους εντερικής νόσου. Η κυτταρική θεραπεία μειώνει τη φλεγμονή και προάγει την αναγέννηση των κυττάρων στο CD. Οι επιστήμονες ενέχυσαν nMSCs σε φλεγμονώδεις βλάβες στο λεπτό έντερο των ποντικών. Η εξέλιξη των βλαβών σε ποντικούς SAMP προ θεραπείας συγκρίθηκε στις 10 εβδομάδες και στη συνέχεια στις 15 εβδομάδες (5 εβδομάδες μετά την έγχυση). Η μελέτη περιελάμβανε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο ομάδες ποντικών SAMP που δεν έλαβαν είτε καμία έγχυση είτε έγχυση φυσιολογικού ορού αντί για nMSCs. Στη μελέτη δηλώνεται ότι κατά την προ της ένεσης κατάσταση, τα μεγέθη των αλλοιώσεων του ειλεού ήταν συγκρίσιμα σε όλες τις καταστάσεις και μεταξύ των ομάδων. Σε ποντίκια που έλαβαν θεραπεία, η ιστολογική εξέταση του ιστού του παχέος εντέρου αποκάλυψε ότι τα nMSCs μείωσαν τη φλεγμονή και προήγαγαν την αναγέννηση των επιθηλιακών κυττάρων. Τα nMSCs θα μπορούσαν να είναι μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στις τρέχουσες κυτταρικές θεραπείες που χρησιμοποιούνται στην καταπολέμηση του CD. Ένα άλλο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί είναι η οδός χορήγησης της θεραπείας. Τα nMSCs εγχύθηκαν απευθείας στις βλάβες της μελέτης, οι οποίες απαιτούσαν χειρουργική επέμβαση. Οι ερευνητές διερευνούν πώς η θεραπεία θα μπορούσε να χορηγηθεί μέσω φλεβικής ένεσης, αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα σε προκλινικά μοντέλα πριν προχωρήσουν σε κλινικές δοκιμές.

 

Πηγή: Gunasekaran M, Bury MI, Sharma TT, et al. Multipotent human neonatal cardiac-derived mesenchymal stem cells modulate ileitis in vivo. Adv Therap. 2023;n/a(n/a):2200261. doi:10.1002/adtp.202200261

Πηγή εικόνας

You may also like