Home » Αιματολογικές εξετάσεις θα μπορούσαν να προβλέψουν την κακή πρόγνωση ύστερα από κυτταρική θεραπεία με CAR Τ

Αιματολογικές εξετάσεις θα μπορούσαν να προβλέψουν την κακή πρόγνωση ύστερα από κυτταρική θεραπεία με CAR Τ

by Nikos Kokkorakis

Ορισμένες από τις πιο σημαντικές τρέχουσες έρευνες πρέπει να επικεντρωθούν στον τρόπο καλύτερης χρήσης των νέων φαρμάκων για τον καρκίνο όταν αυτά καταστούν διαθέσιμα, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να λάβουν αυτές τις πρωτοποριακές θεραπείες. Μια ερευνητική ομάδα από το Roswell Park Comprehensive Cancer Center και το Moffitt Cancer Center (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ) δημοσίευσαν εργασία στο Blood Cancer Discovery, ένα περιοδικό της Αμερικανικής Ένωσης για την Έρευνα Καρκίνου, που περιγράφει λεπτομερώς την πρώτη μέθοδο για τον προσδιορισμό των ασθενών που είναι πιο πιθανοί να έχουν κακή πρόγνωση από τη θεραπεία με κύτταρα CAR Τ πριν από τη θεραπεία, υποδεικνύοντας ευκαιρίες για ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας αυτής της νέας και ταχέως διευρυνόμενης κατηγορίας ανοσοθεραπειών για τον καρκίνο.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα με τη θεραπεία CAR Τ  για το λέμφωμα Β-κυττάρων που είναι δύσκολο να θεραπευθεί, ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν τοξικότητα και κακή πρόγνωση. Η εργασία αυτή έδειξε ότι οι άμεσα διαθέσιμες εργαστηριακές δοκιμές για c-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) και φερριτίνη μπορούν να προσδιορίσουν ποιοί ασθενείς, πριν από τη θεραπεία, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για παρενέργειες και δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία CAR T  που στοχεύει τα κύτταρα CD19. Παρόλο που η θεραπεία με Τ-λεμφοκύτταρα CAR δείχνει πολλά υποσχόμενη για τη θεραπεία του λεμφώματος Β-κυττάρων, που είναι ένας δύσκολος στη θεραπεία καρκίνος, ορισμένοι ασθενείς έχουν κακή πρόγνωση και τοξικότητα.

Ο FDA έχει εγκρίνει τη θεραπεία με CAR T, ή θεραπεία με χιμαιρικούς υποδοχείς αντιγόνου Τ-κυττάρων, για τη θεραπεία μιας ποικιλίας κακοηθειών του αίματος, συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλού μυελώματος, της λευχαιμίας και ορισμένων τύπων λεμφώματος. Ωστόσο, αυτές οι νέες θεραπείες, οι οποίες βελτιώνουν την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς να αναγνωρίζει και να καταστρέφει καρκινικά κύτταρα, μπορεί να συνοδεύονται από σοβαρές, μερικές φορές δριμείες παρενέργειες.

Η δημοσιευμένη μελέτη διεξήχθη σε 146 ασθενείς που είχαν υποβληθεί προηγουμένως σε τουλάχιστον δύο σειρές θεραπείας για το λέμφωμα τους και λάμβαναν θεραπεία με axicabtagene ciloleucel (κυκλοφορούμενο επίσης ως Yescarta) CAR T ανοσοθεραπεία για υποτροπιάζον ή ανθεκτικό διάχυτο λέμφωμα Β-κυττάρων (DLBCL). Η πλειοψηφία των ασθενών (61%) ανέπτυξε σύνδρομο νευροτοξικότητας που σχετίζεται με τα κύτταρα ανοσολογικού τελεστή (immunological effector cell-associated neurotoxicity syndrome /ICANS) και σχεδόν όλοι οι ασθενείς (93%) εμφάνισαν το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκίνης (cytokine release syndrome /CRS) μετά τη λήψη της CAR T.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ασθενείς που είχαν αρχικά επίπεδα ορού στο αίμα 400 ng/mL ή υψηλότερα για τη φερριτίνη και τουλάχιστον 4 mg/dL για την c-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) ήταν οι πιο πιθανό να έχουν κακή πρόγνωση, όπως είναι τα υψηλότερα ποσοστά σοβαρών τοξικοτήτων και μειωμένη συνολική επιβίωση και χωρίς εξέλιξη της νόσου.

Ένα εργαστηριακό τεστ ή ένας βιοδείκτης που θα μπορούσε να εντοπίσει γρήγορα ασθενείς με υψηλό κίνδυνο κακής πρόγνωσης πριν από την έγχυση κυττάρων CAR Τ δεν ήταν ευρέως διαθέσιμα στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι πολυάριθμες έρευνες έχουν εξετάσει τρόπους για να χαρακτηριστεί και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας με CAR T μετά τη θεραπεία.

Το Moffitt Cancer Center χρησίμευσε ως θεραπευτική εγκατάσταση και για τους 146 συμμετέχοντες στη μελέτη. Η προσέγγιση έχει επικυρωθεί από δύο ανεξάρτητες παγκόσμιες κοόρτες, όπως τεκμηριώνεται από τους συγγραφείς. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ασθενείς που ταξινομούνται ως χαμηλού κινδύνου παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελέσματα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

 

Βιβλιογραφία: Faramand RG, Lee SB, Jain MD, et al. Baseline serum inflammatory proteins predict poor CAR T outcomes in diffuse large B-cell lymphoma. Blood Cancer Disc. 2024. doi: 10.1158/2643-3230.BCD-23-0056

Πηγή εικόνας

You may also like