Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Το φθινόπωρο του 2013 ο Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος ανέλαβε την πρωτοβουλία και την ευθύνη να διαμορφώσει ένα σχέδιο καταστατικού και να συντονίσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία της νέας εταιρείας. Όπερ και εγένετο.

Αναγκαία η ύπαρξη της ΕΕΓΘΑΙ

Η δημιουργία της νέας εταιρείας είναι γεγονός! Η ΕΕΓΘΑΙ ήλθε να καλύψει πραγματικές ανάγκες και να εκφράσει υπαρκτές επιστημονικές δυνάμεις στην χώρα μας. Ερευνητικές ομάδες έχουν ήδη αναπτυχθεί στον ελληνικό χώρο, οι οποίες εντρυφούν σταθερά σε κυτταρικούς και γονιδιακούς χειρισμούς με τελικό σκοπό την θεραπεία παθήσεων ή την αναγέννηση ιστών και οργάνων και την αποκατάσταση κατεστραμμένων λειτουργιών. Η πλειονότητα τους ασχολείται σε επίπεδο βασικής έρευνας ή προκλινικό ή κλινικό επίπεδο με τα πεδία της κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας. Μικρότερη είναι η έρευνα στην αναγεννητική ιατρική. Μεθόδους κυτταρικής θεραπείας σε κλινικό επίπεδο χρησιμοποιούν από μακρού οι μεταμοσχευτές αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων (εγχύσεις λεμφοκυττάρων, κλπ).

Πλήθος επιστημονικών τομέων

Οι επιστήμονες που απασχολούνται στους τομείς της γονιδιακής – κυτταρικής θεραπείας και της αναγεννητικής ιατρικής προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες. Καμία πρωτογενής επιστημονική εταιρεία δεν καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων και των επιστημόνων των τομέων αυτών. Επομένως καμία δεν μπορεί να εκφράσει και να προωθήσει τα ιδιαίτερα επιστημονικά τους συμφέροντα στο σύνολό τους.

Υπάρχουν ορισμένοι που προπαγανδίζουν την αναγεννητική ιατρική παραπλανητικά και αντιδεοντολογικά για αύξηση των εισοδημάτων τους, εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των πολιτών και την αδράνεια των αρμοδίων αρχών και οργάνων. Η δραστηριότητά τους αυτή προκαλεί σύγχυση στους σκοπούς και τα μέσα της πολύ υποσχόμενης αναγεννητικής ιατρικής και τη δυσφημεί, κάνοντας το έργο των ερευνητών δυσκολότερο.

Ιστορικό δημιουργίας της ΕΕΓΘΑΙ

Συζητήσεις για την ανάγκη δημιουργίας μιας εταιρείας γονιδιακής και κυτταρικής θεραπείας διεξήχθησαν στο παρελθόν, βασικά μεταξύ αιματολόγων που ασχολούνται με τη γονιδιακή θεραπεία και βιολόγων που συνεργάζονται με αιματολόγους (Γ. Σταματογιαννόπουλος, Α. Αθανασιάδου, Ν. Ανάγνου, Γ. Βασιλόπουλος, Ε. Γιαννάκη και Α. Αναγνωστόπουλος). Δεν προχώρησαν σε στάδιο υλοποίησης.

Το φθινόπωρο του 2013 ο Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος ανέλαβε την πρωτοβουλία και την ευθύνη να διαμορφώσει ένα σχέδιο καταστατικού και να συντονίσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία της νέας εταιρείας. Όπερ και εγένετο. Το σχέδιο καταστατικού της νέας εταιρείας συμπεριέλαβε ιδέες άλλων εταιρειών του εξωτερικού και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Στο νέο καταστατικό έχουν εισαχθεί εκσυγχρονιστικά στοιχεία στη διοίκηση και στην εκλογή των οργάνων, με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή και να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και η απόδοσή της. Ευρύς και γόνιμος διάλογος διεξήχθη διαδικτυακά με ωριμότητα, στον οποίον συμμετείχαν τα ιδρυτικά μέλη. Εκφράστηκαν ποικίλες απόψεις με επιχειρήματα. Στο τέλος επιτεύχθηκε η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και προέκυψε ένα λειτουργικό καταστατικό, εργαλείο προόδου, συνεργασίας και ανάδειξης των ελληνικών επιστημονικών ομάδων και του έργου τους. Η εμπειρία του Γιώργου Σταματογιαννόπουλου βοήθησε σε βασικές πτυχές του καταστατικού και σε κρίσιμα σημεία της συζήτησης. Γενικά υπήρξε σύμπνοια και ενθουσιασμός σε όλα τα στάδια του διαλόγου.

Η Ιδρυτική Συνέλευση έγινε στο Βόλο στις 29 Ιουνίου 2014. Το σώμα ενέκρινε το καταστατικό και εξέλεξε την προσωρινή διοικούσα επιτροπή ομόφωνα.

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Η ΠΔΕ είχε ως καθήκοντα την κατάθεση στο πρωτοδικείο των απαραίτητων εγγράφων για την έγκριση του καταστατικού και την αναγνώριση της εταιρείας. Μετά την νομική αναγνώριση της εταιρείας ενέγραψε μέλη και επέβλεψε την εκλογική διαδικασία και την εκλογή ΔΣ.

Τα μέλη της κατ’ αλφαβητική σειρά είναι:

Αθανασιάδου Αγλαΐα
Ανάγνου Νικόλαος
Αναγνωστόπουλος Αχιλλεύς
Βασιλόπουλος Γεώργιος
Γουσέτης Ευγένιος
Μπαλταδάκης Ιωάννης
Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος

Ιδρυτικά Μέλη

Κατ’ αλφαβητική σειρά:

Αθανασιάδου Αγλαΐα
Ανάγνου Νικόλαος
Αναγνωστόπουλος Αχιλλεύς
Αποστολίδης Ιωάννης
Βασιλόπουλος Γεώργιος
Γιαννάκη Ευαγγελία
Γιαννακόπουλος Αριστείδης
Γιγάντες Σταύρος
Γουσέτης Ευγένιος
Γραφάκος Στέλιος
Καρακάσης Δημήτριος
Κωνσταντίνου Βαρνάβας
Μαλλουρή Δέσποινα
Μπαλταδάκης Ιωάννης
Μπάτσης Ιωάννης
Παπαγιαννοπούλου Θάλεια
Παπαδοπούλου Αναστασία
Παπανικολάου Ελένη
Παπαπέτρου Ειρήνη
Πουλή Αναστασία
Ρουμπελάκη Μαρία
Σακελλάρη Ιωάννα
Σιαπάτη Έλενα
Σμίας Χρήστος
Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος
Σταματογιαννόπουλος Γεώργιος
Σωτηρόπουλος Δαμιανός
Σταύρου Ελεάνα
Τσαταλάς Κωνσταντίνος
Τσιριγώτης Παναγιώτης
Χαρχαλάκης Νικόλαος

Εκλογές ΔΣ

Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων τη ΕΕΓΘΑΙ διεξήχθησαν επιστολικά τον Μάιο 2015. Στις 8 Ιουνίου 2015 το ΔΣ συνήλθε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αχιλλεύς Αναγνωστόπουλος
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Νικόλαος Ανάγνου
Γεν. Γραμματέας: Αγλαΐα Αθανασιάδου
Ταμίας: Γεώργιος Βασιλόπουλος
Ειδικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης
Μέλη: Ευαγγελία Γιαννάκη, Ευγένιος Γουσέτης

Τελευταία Νέα / Ειδήσεις

Ενημερωθείτε άμεσα σχετικά με τα επιστημονικά πεδία της Γονιδιακής Θεραπείας, της Κυτταρική Θεραπείας, της Αναγεννητικής Ιατρικής καθώς και των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών (advanced therapy medicinal products).