Μη επιτρεπόμενες θεραπείες

Τρεις γυναίκες τυφλώθηκαν μετά από έγχυση μεσεγχυματικών κυττάρων που λήφθηκαν με λιποαναρρόφηση από τις ίδιες σε ιδιωτική κλινική στις ΗΠΑ. Η θεραπεία αυτή δεν βασιζόταν σε επαρκή πειραματικά δεδομένα και κλινικές μελέτες. Ήταν μια μη τεκμηριωμένη ιατρική πράξη που σκοπό είχε το οικονομικό όφελος χωρίς την απαραίτητη προστασία του ασθενή.

Επειδή παρόμοιες πράξεις συμβαίνουν και σε άλλες χώρες, ακόμη και στη δική μας, οι ασθενείς πρέπει να είναι προσεκτικοί και οι φύλακες να κάνουν τη δουλειά τους. Μεσεγχυματικά κύτταρα αποθηκεύουν επί πληρωμή διάφορες τράπεζες βλαστοκυττάρων παραπληροφορώντας τους πολίτες και ολίγοι ευτυχώς ιατροί τα χρησιμοποιούν χωρίς να υπάρχει η ειδική έγκριση.

Πηγή: Patients Lose Sight After Stem Cells Are Injected Into Their Eyes

Transfer of minimally manipulated CMV-specific T cells from stem cell or third-party donors to treat CMV infection after allo-HSCT

Neuenhahn M, Albrecht J, Odendahl M, Schlott F, Dössinger G, Schiemann M, Lakshmipathi S, Martin K, Bunjes D, Harsdorf S, Weissinger EM, Menzel H, Verbeek M, Uharek L, Kröger N, Wagner E, Kobbe G, Schroeder T, Schmitt M, Held G, Herr W, Germeroth L, Bonig H, Tonn T, Einsele H, Busch DH, Grigoleit GU. Leukemia.2017 Feb 17.doi: 10.1038/leu.2017.16. [Epub ahead of print]