Εγγραφή νέου μέλους

Κατεβάστε στο υπολογιστή σας και εκτυπώστε την αίτηση εγγραφής νέου μέλους.

Αφού τη συμπληρώσετε, μπορείτε να τη στείλετε, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στην Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, email ή στη διεύθυνση: Κηφισίας 27, 11523, Αθήνα

Αίτηση Εγγραφής