Νέα / Ειδήσεις
16th Congress of the Cell Transplant and Regenerative Medicine Society21-25 September 2019Lesvos, Greece Program- at- a- Glance
Κατά τη διάρκεια του 3ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, το οποίο διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη 1-2 Ιουνίου 2018, απενεμήθη για πρώτη φορά το Έπαθλο Γεώργιος Σταματογιαννόπουλος.Το…
Αγαπητά Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, Με βαθύτατη θλίψη σας ενημερώνουμε για την τεράστια απώλεια του εμβληματικού ανθρώπου και κορυφαίου παγκοσμίως ερευνητή Καθηγητή Γεωργίου Σταματογιαννόπουλου, με…
Τρεις γυναίκες τυφλώθηκαν μετά από έγχυση μεσεγχυματικών κυττάρων που λήφθηκαν με λιποαναρρόφηση από τις ίδιες σε ιδιωτική κλινική στις ΗΠΑ. Η θεραπεία αυτή δεν βασιζόταν σε επαρκή πειραματικά δεδομένα και…
Η 1η κυτταρική θεραπεία και η πρώτη γονιδιακή θεραπεία με την έγκριση της ΕΈ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, βάσει εμπεριστατωμένων εκτιμήσεων της Επιτροπής για Φαρμακευτικά Προϊόντα Ανθρώπινης Χρήσης και σε…
Bernitz JM, Kim HS, MacArthur B, Sieburg H, Moore K.Cell. 2016 Nov 17;167(5):1296-1309.e10.
Neuenhahn M, Albrecht J, Odendahl M, Schlott F, Dössinger G, Schiemann M, Lakshmipathi S, Martin K, Bunjes D, Harsdorf S, Weissinger EM, Menzel H, Verbeek M, Uharek L, Kröger N,…
The American Society for Gene and Cell Therapy (ASGCT) Announces the : New Investigator Center of Educational Resources (NICER)
Ghosh A, Smith M, James SE, Davila ML, Velardi E, Argyropoulos KV, Gunset G, Perna F, Kreines FM, Levy ER, Lieberman S, Jay HV, Tuckett AZ, Zakrzewski JL, Tan L,…
The Fourth Conference on Stem Cell Gene Therapy was held in Athos Hotel Halkidiki Greece and was sponsored by the Hellenic Society of Hematology. The Conference was attended by all…