ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κατηγορία Νέα / Ειδήσεις
Διαβάστηκε 107 φορές

Προκήρυξη ανταποδοτικής υποτροφίας από την Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής

Το ΔΣ της ΕΕΓΘΑΙ αποφάσισε να προκηρύξει χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας, σε έναν/μία υποψήφιο/α διδάκτορα ή μεταδιδάκτορα, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στα πεδία της Γονιδιακής Θεραπείας ή Κυτταρικής Θεραπείας ή Αναγεννητικής Ιατρικής ή Κυτταρικής Βιολογίας, προκειμένου να αναλάβει τη Διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της ΕΕΓΘΑΙ και της τακτικής ανανέωσης του επιστημονικού περιεχομένου της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΕΓΘΑΙ.

Απαραίτητα Προσόντα/Δικαιολογητικά

 • Διδακτορικό Δίπλωμα ή Βεβαίωση Φοίτησης Υποψήφιου Διδάκτορα
 • Αποδεικτικό εγγραφής του στην εταιρία (δεκτά αντεπιστέλλοντα και τακτικά μέλη)
 • Βιογραφικό σημείωμα που να υποστηρίζει:
  • Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (Proficiency ή διετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε αγγλόφωνα ιδρύματα)
  • Κατανόηση επιστημονικής βιβλιογραφίας
  • Αναλυτικές δεξιότητες και κατανόηση του ψηφιακού οικοσυστήματος
  • Καλή χρήση creative software (ενδεικτικά: Adobe suite κ.α.)
  • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Μορφή Απασχόλησης

Ο ανάδοχος θα εργάζεται εξ αποστάσεως για 10 ώρες την εβδομάδα.

Αμοιβή

Η αμοιβή ανέρχεται σε 400€ το μήνα, για ένα έτος.

Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων

40 ημέρες

Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών

‘Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ως ένα ενιαίο αρχείο pdf.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022 11:13