Ετήσιο συνέδριο ΕΕΓΘΑΙ
Η νεοϊδρυθείσα Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΓΘΑΙ), μετά την επιτυχία του 1ου Συνεδρίου το 2016, διοργανώνει το 2ο Συνέδριό της στην Αθήνα στις 26-27 Μαΐου 2017. Στόχος της εκδήλωσης είναι η δυνατότητα συνάντησης όλων των Ελλήνων επιστημόνων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα πεδία της Εταιρείας και η δυνατότητα χαρτογράφησης του Ελληνικού δυναμικού στα συγκεκριμένα πεδία. Επιπρόσθετα, το Συνέδριο αποσκοπεί στη δημιουργία βήματος για την παρουσίαση πρωτοπόρων εργασιών από κορυφαίους Έλληνες ερευνητές της αλλοδαπής και της δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης συνεργασιών, καθώς και στην ενημέρωση και σύνδεση της ελληνικής κοινωνίας και των αρμοδίων φορέων, με τις εξελίξεις στα πεδία της Γονιδιακής-Κυτταρικής Θεραπείας και της Αναγεννητικής Ιατρικής.
Η νεοϊδρυθείσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ διοργανώνει το 1ο Συνέδριό της στη Θεσσαλονίκη στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2016. Στόχος της εκδήλωσης είναι η συνεύρεση για πρώτη φορά όλων των Ελλήνων επιστημόνων, νεώτερων και αρχαιότερων, που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της εταιρείας και η χαρτογράφηση του ελληνικού δυναμικού στον συγκεκριμένο χώρο. Επίσης, η δημιουργία βήματος παρουσίασης πρωτοπόρων εργασιών από σπουδαίους ερευνητές της αλλοδαπής και συνθηκών ανάπτυξης συνεργασιών. Τέλος η επαφή της ελληνικής κοινωνίας και των αρμοδίων φορέων με τις εξελίξεις στους τομείς της γονιδιακής-κυτταρικής θεραπείας και αναγεννη- τικής ιατρικής. Την τελευταία δεκαετία, τα πεδία της γονιδιακής και κυτταρικής θεραπείας καθώς και της αναγεννητικής ιατρικής, έχουν χαρακτηριστεί από ηχηρά επιτεύγματα σε δυσίατα νοσήματα συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών ανοσοανεπαρκειών, της αιμοφιλίας Β, της τύφλωσης, της κυστικής ίνωσης, των λευκοδυστροφιών, της θαλασσαιμίας, νευρολογικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων, του καρκίνου και των επιπλοκών της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Σήμερα, η έρευνα επεκτείνεται σε νέα νοσήματα-στόχους, βελτιστοποιείται η υπάρχουσα μεθοδολογία και αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες αιχμής.