Καταστατικό

Μπορείτε να δείτε το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

Καταστατικό