Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής δημιουργήθηκε στις 29 Ιουνίου 2014 στο Βόλο, σε συνέλευση των ιδρυτικών μελών.

Βασικός στόχος

Ως βασικός στόχος των ιδρυτών τέθηκε η συνάντηση και συνένωση των επιστημόνων που δρουν σε μικρές ομάδες ή κατά μόνας στον Ελλαδικό χώρο, η συστηματική επαφή τους με τους Έλληνες του εξωτερικού και η προώθηση όλων των δραστηριοτήτων των μελών και της επιστήμης στα πεδία της Γονιδιακής Θεραπείας, της Κυτταρική Θεραπείας, της Αναγεννητικής Ιατρικής καθώς και των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών (advanced therapy medicinal products).

20140629 103215 cropped

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Η επταμελής Διοικούσα Επιτροπή ενέγραψε μέλη και προχώρησε στη νομική αναγνώριση της εταιρείας και στη διενέργεια των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ.

Το ειρηνοδικείο Αθηνών ενέκρινε τη σύσταση της εταιρείας στις 24 Οκτωβρίου 2014. Η ΕΕΓΘΑΙ βρήκε φιλόξενη στέγη στα γραφεία της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.

Το 1ο ΔΣ εταιρείας εκλέχθηκε με επιστολική ψηφοφορία τον Μάιο 2015 και στις 8 Ιουνίου 2015 συνήλθε σε σώμα.

Μέλη της εταιρεία

α) Τακτικά μέλη εγγράφονται Επιστήμονες (Ιατροί, Βιολόγοι, Βιοχημικοί, Φαρμακοποιοί, Χημικοί, Τεχνολόγοι Εργαστηρίων, νοσηλευτές ΠΕ και άλλοι Βιοεπιστήμονες) που απασχολούνται σε σταθερή βάση στο πεδίο της Γονιδιακής ή/και της Κυτταρικής Θεραπείας ή/και της Αναγεννητικής Ιατρικής στην Ελλάδα. Επιστήμονες ελληνικής καταγωγής που απασχολούνται στην αλλοδαπή σε σταθερή βάση στο πεδίο της Γονιδιακής ή/και της Κυτταρικής Θεραπείας ή/και της Αναγεννητικής Ιατρικής εγγράφονται ως Τακτικά μέλη.

β) Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται ιατροί και άλλοι επιστήμονες στην Ελλάδα που απασχολούνται σε συναφείς ή συνεργαζόμενους τομείς με τη Γονιδιακή ή/και Κυτταρική Θεραπεία ή/και την Αναγεννητική Ιατρική. Οι ειδικευόμενοι ιατροί εγγράφονται ως αντεπιστέλλοντα μέλη. Φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί σε μάστερ ή διατριβή ή σε ερευνητική εργασία του αντικειμένου της Εταιρείας εγγράφονται στα αντεπιστέλλοντα μέλη. Ως αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται ιατροί και άλλοι επιστήμονες του εξωτερικού μη ελληνικής καταγωγής, που αποδεδειγμένα απασχολούνται στο πεδίο της Γονιδιακής ή/και της Κυτταρικής Θεραπείας ή/και της Αναγεννητικής Ιατρικής.

γ) Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει αξιόλογη οικονομική ενίσχυση στην Εταιρεία. Αρωγά μέλη ονομάζονται είτε απλά μέλη, είτε δωρητές, είτε ευεργέτες, είτε μεγάλοι ευεργέτες. Η διάρκεια της ιδιότητας του δωρητή, του ευεργέτη και του μεγάλου ευεργέτη είναι προσωρινή. Ορίζεται για το επόμενο της οικονομικής ενίσχυσης ημερολογιακό έτος. Το ΔΣ ορίζει τα ποσά που καθιστούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα απλά μέλη, δωρητές, ευεργέτες, ή μεγάλοι ευεργέτες.

10455840

Η με κάθε κατάλληλο μέσο αξιοποίηση στον ανώτατο βαθμό της εξειδίκευσης στην Γονιδιακή και Κυτταρική Θεραπεία και στην Αναγεννητική Ιατρική για ωφέλεια της επιστήμης, της κοινωνίας και των ασθενών.

Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των γιατρών και άλλων επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στα θέματα της Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, της Αναγεννητικής Ιατρικής και των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών για να βοηθήσουν αποτελεσματικότερα στην αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων του πληθυσμού.

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και κάθε αρμοδίου με κάθε διαθέσιμο μέσο (έντυπο, ηλεκτρονικό) για την σημασία της αντιμετώπισης διαφόρων νοσημάτων με επιστημονικές προσεγγίσεις και στρατηγικές Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Αναγεννητικής Ιατρικής και των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών.

H τήρηση των κανόνων που απορρέουν από την Ιατρική Δεοντολογία.

H συμβολή και συνεργασία ξένων επιστημόνων και οργανώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Σκοποί της Εταιρείας

Η υποστήριξη γενικά του ερευνητικού πεδίου και η μελέτη όλων των αντικειμένων, που περιλαμβάνει η Γονιδιακή Θεραπεία, η Κυτταρική Θεραπεία, η Αναγεννητική Ιατρική, καθώς και των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών (advanced therapy medicinal products), όπως τα φάρμακα γονιδιακής θεραπείας, σωματοκυτταρικής θεραπείας, προϊόντα μηχανικής ιστών, συνδυασμένα φάρμακα προηγμένων θεραπειών κ.ο.κ.

Η προώθηση της επαγγελματικής και της δημόσιας εκπαίδευσης, η εκπόνηση, η εκτέλεση και η εποπτεία προγραμμάτων συνεχιζόμενης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς της Γονιδιακής Θεραπείας και Κυτταρικής Θεραπείας, της Αναγεννητικής Ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών.

Τελευταία Νέα / Ειδήσεις

Ενημερωθείτε άμεσα σχετικά με τα επιστημονικά πεδία της Γονιδιακής Θεραπείας, της Κυτταρική Θεραπείας, της Αναγεννητικής Ιατρικής καθώς και των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών (advanced therapy medicinal products).