10+ χρόνια Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας & Αναγεννητικής Ιατρικής

Σκοπός & Μέλη

H Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής δημιουργήθηκε στις 29 Ιουνίου 2014 στο Βόλο, σε συνέλευση των ιδρυτικών μελών. Ως βασικός στόχος των ιδρυτών τέθηκε η συνάντηση και συνένωση των επιστημόνων που δρουν σε μικρές ομάδες ή κατά μόνας στον Ελλαδικό χώρο, η συστηματική επαφή τους με τους Έλληνες του εξωτερικού και η προώθηση όλων των δραστηριοτήτων των μελών και της επιστήμης στα πεδία της Γονιδιακής Θεραπείας, της Κυτταρική Θεραπείας, της Αναγεννητικής Ιατρικής καθώς και των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών (advanced therapy medicinal products).

Υπηρεσίες & Λύσεις

Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής είναι ένα εργαλείο προόδου, συνεργασίας και ανάδειξης των ελληνικών επιστημονικών ομάδων και του έργου τους

Προώθηση γονιδιακής - κυτταρικής θεραπείας και αναγεννητικής ιατρικής

Οι επιστήμονες που απασχολούνται στους τομείς της γονιδιακής - κυτταρικής θεραπείας και της αναγεννητικής ιατρικής προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες. Καμία πρωτογενής επιστημονική εταιρεία, δεν καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων και των επιστημόνων των τομέων αυτών. Επομένως καμία δεν μπορεί να εκφράσει και να προωθήσει τα ιδιαίτερα επιστημονικά τους συμφέροντα στο σύνολό τους. H Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής ιδρύθηκε για να καλύψει αυτή την ανάγκη.

Επιστημονικές δράσεις Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής

Όραμά μας να μοιραστούμε τη γνώση, να προωθήσουμε τη μεταξύ μας δικτύωση και να συζητήσουμε τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την γονιδιακή/κυτταρική θεραπεία και αναγεννητική ιατρική.

Ετήσιο συνέδριο ΕΕΓΘΑΙ

Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΓΘΑΙ), διοργανώνει κάθε χρόνο το ετήσιο συνέδριο της εταιρείας, σε μια προσπάθεια να μοιράσουμε τη γνώση, να προωθήσουμε τη μεταξύ μας δικτύωση και να συζητήσουμε τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις των επιστημονικών μας τομέων.

15 - 17 November 2017

16th Annual Gene Therapy Symposium for Heart, Lung, and Blood Diseases

Sonoma, California

9 - 10 November 2017

3rd Annual Cell & Gene Therapy Congress

London, UK

9 - 10 November 2017

3rd Annual Genome Editing Congress

London, UK

Τελευταία Νέα / Ειδήσεις

Ενημερωθείτε άμεσα σχετικά με τα επιστημονικά πεδία της Γονιδιακής Θεραπείας, της Κυτταρικής Θεραπείας, της Αναγεννητικής Ιατρικής καθώς και των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών (advanced therapy medicinal products).

Τελευταίο WebCast

Γνωρίστε την καινοτομία της ιατρικής, τις γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες!

Αναπαραγωγή Βίντεο

Γίνε μέλος της εταιρείας

Η επιτυχία των συνεδρίων μας βασίζεται στη δική σας υποστήριξη και συνεισφορά. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη της εταιρείας μας και να προωθήσετε την γνώση στους τομείς της γονιδιακής θεραπείας και της αναγεννητικής ιατρικής.