3ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής

Ανακοίνωση 3ου Συνεδρίου Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής - 1 & 2 Ιουνίου 2018, Θεσσαλονίκη

Προκήρυξη Εργασιών - Call for Abstracts -  Έναρξη υποβολής 23 Απριλίου 2018

Ανακοίνωση

Τελικό Πρόγραμμα Συνεδρίου

2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής

Τελικό Πρόγραμμα 2ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής - 26 & 27 Μαΐου 2017, Αθήνα 

Πρόγραμμα Συνεδρίου