Νέα / Ειδήσεις
Το βραβείο Νόμπελ φυσιολογίας ή ιατρικής 2019 απονεμήθηκε από κοινού στους William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe και Gregg L. Semenza για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με το…
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ZYNTEGLO) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ • Ιανουάριος 2013 : χαρακτηρισμός του Zynteglo ως ορφανού φαρμάκου για τη β-θαλασσαιμία• Μάρτιος 2019 : θετική γνωμοδότηση για την υπό…
Autologous Adoptive T-cell Therapy for Recurrent or Drug-resistant Cytomegalovirus Complications in Solid Organ Transplant Recipients: A Single-arm Open-label Phase I Clinical Trial Smith C, Beagley L, Rehan S, Neller MA,…
Dr Magdalini Papadaki is Head of Product and Process Innovation for ABPI. She is responsible for the UK’s industry strategy in innovative products (i.e., ATMPs, Synthetic Biology, new R&D tools)…
Πρόσκληση Προέδρου Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας προσκαλέσω στο 4ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής…
16th Congress of the Cell Transplant and Regenerative Medicine Society21-25 September 2019Lesvos, Greece Program- at- a- Glance
Κατά τη διάρκεια του 3ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, το οποίο διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη 1-2 Ιουνίου 2018, απενεμήθη για πρώτη φορά το Έπαθλο Γεώργιος Σταματογιαννόπουλος.Το…
Αγαπητά Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, Με βαθύτατη θλίψη σας ενημερώνουμε για την τεράστια απώλεια του εμβληματικού ανθρώπου και κορυφαίου παγκοσμίως ερευνητή Καθηγητή Γεωργίου Σταματογιαννόπουλου, με…
Τρεις γυναίκες τυφλώθηκαν μετά από έγχυση μεσεγχυματικών κυττάρων που λήφθηκαν με λιποαναρρόφηση από τις ίδιες σε ιδιωτική κλινική στις ΗΠΑ. Η θεραπεία αυτή δεν βασιζόταν σε επαρκή πειραματικά δεδομένα και…
Η 1η κυτταρική θεραπεία και η πρώτη γονιδιακή θεραπεία με την έγκριση της ΕΈ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, βάσει εμπεριστατωμένων εκτιμήσεων της Επιτροπής για Φαρμακευτικά Προϊόντα Ανθρώπινης Χρήσης και σε…

Δημοφιλέστερα