Νέα / Ειδήσεις
Κατά τη διάρκεια του 3ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, το οποίο διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη 1-2 Ιουνίου 2018, απενεμήθη για πρώτη φορά το Έπαθλο Γεώργιος Σταματογιαννόπουλος.Το…
Αγαπητά Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, Με βαθύτατη θλίψη σας ενημερώνουμε για την τεράστια απώλεια του εμβληματικού ανθρώπου και κορυφαίου παγκοσμίως ερευνητή Καθηγητή Γεωργίου Σταματογιαννόπουλου, με…
SUBMISSION DATE: APRIL 20, 2018 DEADLINE: MAY 3, 2018 CALL FOR ABSTRACTS On line submission Final Programme
Ανακοίνωση 3ου Συνεδρίου Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής - 1 & 2 Ιουνίου 2018, Θεσσαλονίκη Προκήρυξη Εργασιών - Call for Abstracts -  Έναρξη υποβολής 23 Απριλίου 2018 Ανακοίνωση Τελικό Πρόγραμμα…
Τελικό Πρόγραμμα 2ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής - 26 & 27 Μαΐου 2017, Αθήνα  Πρόγραμμα Συνεδρίου
Τρεις γυναίκες τυφλώθηκαν μετά από έγχυση μεσεγχυματικών κυττάρων που λήφθηκαν με λιποαναρρόφηση από τις ίδιες σε ιδιωτική κλινική στις ΗΠΑ. Η θεραπεία αυτή δεν βασιζόταν σε επαρκή πειραματικά δεδομένα και…
Η 1η κυτταρική θεραπεία και η πρώτη γονιδιακή θεραπεία με την έγκριση της ΕΈ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, βάσει εμπεριστατωμένων εκτιμήσεων της Επιτροπής για Φαρμακευτικά Προϊόντα Ανθρώπινης Χρήσης και σε…
Bernitz JM, Kim HS, MacArthur B, Sieburg H, Moore K.Cell. 2016 Nov 17;167(5):1296-1309.e10.
Neuenhahn M, Albrecht J, Odendahl M, Schlott F, Dössinger G, Schiemann M, Lakshmipathi S, Martin K, Bunjes D, Harsdorf S, Weissinger EM, Menzel H, Verbeek M, Uharek L, Kröger N,…
The American Society for Gene and Cell Therapy (ASGCT) Announces the : New Investigator Center of Educational Resources (NICER)